Park prirode Telašćica
Uvala Telašćica 1980. god. dobiva status zaštićenog područja zbog iznimno važnih biljnih i životinjskih zajednica na kopnu i u moru, geloških i geomorfoloških značajki te arheološkog naslijeđa. 1988. god. cijelo je područje proglašeno Parkom prirode, sa ukupnom površinom od 70,5 km², od čega kopno zauzima 25,95 km², a more... Read more