U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od više dužina: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 2 1 4 6 3 3 1 3 1 7 2 8 Projekti   Ukupan... Read more