Nacionalni park Paklenica
Moglo bi se reći da je Paklenica najstariji hrvatski nacionalni park proglašen 1929. godine, no lošim zakonom taj se status „izgubio u administraciji“. 19. 10. 1949. godine proglašenje je ponovljeno, a teritorij nacionalnog parka je s kanjonima Velike i Male Paklenice sveukupno obuhvatio 95 km². Nacionalni park Paklenica sastavni... Read more