Penjalište Marjan
Kultno penjalište na kojemu se davne 1986. godine održalo jedno od prvih sportsko penjačkih natjecanja na svijetu. U ljetnim mjesecima preporučujemo ranoraniocima penjanje u ranim jutarnjim satima, a noćnim pticama u predvečerje (ili možda rano jutro?). Boulderaši mogu naći zanimaciju na obližnjem Lovrincu, dok oni skoni slobodnim letovima mogu... Read more
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 2 6 2 3 1 4 3 7 4 8 Projekti   Smjerovi od više... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 6 1 1 2 3 7 1 4 1 4 9 3 2 1 8... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 1 1 5 1 1 6 1 2 2 7 3 8 Projekti   Ukupan broj smjerova... Read more
Penjalište Markezina greda
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 6 6 4 3 2 6 2 7 6 8 2 4 10 6 8 5... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 6 1 2 4 1 7 2 1 1 4 2 8 1 1 9... Read more
Penjalište Sveti Vid
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 1 6 1 3 3 3 2 7 2 1 3 1 4 4 1... Read more