Hrvatska malo prije danas
Raspadom SFR Jugoslavije, Republika Hrvatska je stekla samostalnost i međunarodno priznanje. Granice utvrđene stvaranjem Jugoslavije tijekom 2. svjetskog rata, kada su utvrđene i sve ostale granice republika bivše SFRJ, održale su se do danas, a Hrvatska tada po prvi puta dobiva ovaj izgled i postaje Land Like Dragon. Tijekom... Read more