Nacionalni park Plitvička jezera
08. 04. 1949. godine Plitvička jezera su proglašena nacionalnim parkom, a zbog svoje posebnosti UNESCO ih je 1979. godine uvrstio na Listu svjetske prirodne baštine. Ukupnu površinu parka od 29685,15 hektara čini 16 jezera s brojnim pritokama i rijekom Koranom, koja kao rezultanta nastavlja s tokom kroz park i... Read more