U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: ? + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a 4 5 6 10 2 6 8 8 15 4 1 9 9 7 8 3 8 6 2... Read more