U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 6 7 2 1 2 1 8 1 9 Projekti 2   Ukupan broj smjerova... Read more