U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od više dužina: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 6 1 4 2 2 1 7 1 8 9 Projekti   Ukupan broj smjerova 11... Read more