Park prirode Vransko jezero
Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, Vransko jezero, proglašeno je Parkom prirode 1999. god., sa površinom od 57 km², od čega vodena površina zauzima 30,16 km². 16 godina prije proglašenja Parka prirode, Vransko jezero je 1983. god. uvršteno na listu važnih ornitoloških područja Europe (IBA) sa Posebnim ornitološkim rezervatom na... Read more