Park prirode Kopački rit
Ova fluvijalno-močvarna nizina jedna je od najvećih u Europi, a posebnost joj daje to što je zajedničkim djelovanjem Dunava i Drave oformljena tzv. unutrašnja delta Ovo poplavno područje, omeđeno Dunavom na istoku i Dravom na jugu, proglašeno je parkom prirode 1976. godine, a 1999. godine se proširuje na današnju... Read more