Nacionalni park Plitvička jezera
08. 04. 1949. godine Plitvička jezera su proglašena nacionalnim parkom, a zbog svoje posebnosti UNESCO ih je 1979. godine uvrstio na Listu svjetske prirodne baštine. Ukupnu površinu parka od 29685,15 hektara čini 16 jezera s brojnim pritokama i rijekom Koranom, koja kao rezultanta nastavlja s tokom kroz park i... Read more
Nacionalni park Brijuni
Brijuni, istarski otočni dragulj, tek nekoliko stotina metara udaljen od kopna i mjesta Fažane, proglašeni su nacionalnim parkom 27. 10. 1983. godine, sa ukupnom površinom od 33,95 km². 14 otoka i otočića čini tek 20% površine parka, dok je ostatak uronjen u brijunski akvatorij. Najstariji „pisani“ trag s ovog... Read more
Nacionalni park Kornati
89 Kornatskih otoka, otočića i hridi zajedno s akvatorijem koji ih dijeli, 1980. godine proglašeni su Nacionalnim parkom s ukupnom površinom od 220 km². Akvatorij čini ¾ ovog Nacionalnog parka. Istaloženi u plitkom i životom bogatom oceanu Tethys-u prije 100 miliona godina, vapnenci i dolomiti koji čine ovo otočje... Read more
Nacionalni park Paklenica
Moglo bi se reći da je Paklenica najstariji hrvatski nacionalni park proglašen 1929. godine, no lošim zakonom taj se status „izgubio u administraciji“. 19. 10. 1949. godine proglašenje je ponovljeno, a teritorij nacionalnog parka je s kanjonima Velike i Male Paklenice sveukupno obuhvatio 95 km². Nacionalni park Paklenica sastavni... Read more
Nacionalni park Krka
24. 01. 1985. godine, riječni tok Krke i donji tok rijeke Čikole proglašeni su nacionalnim parkom u ukupnoj površini od 142 km². Naknadnom razradom prostornog plana, godine 1997., Sabor Republike Hrvatske oslobodio je stege Nacionalnog parka mjesta nizvodno od Skradina, a sjeverno ishodište parka pomaknuto uzvodno, tik do Knina,... Read more
Nacionalni park Mljet
1/3 sjeverozapadnog dijela otoka Mljeta, 11. 11. 1960. godine, proglašena je nacionalnim parkom, s ukupnom površinom od 5375 hektara (53,75 km²). Prateći formu dalmatinskog tipa obale s naborima i udolinama orijentiranima jugoistok – sjeverozapad, Mljet je do otapanja ledenjaka zadnjeg ledenog doba bio brdo. Porastom morske razine, udoline postaju... Read more
Nacionalni park Risnjak
05. 09 1953. godine s površinom od 30,41 km², masiv Risnjaka proglašen je nacionalnim parkom, no 1997. godine površina nacionalnog parka se proširuje i na masiv Snježnika, te gornji tok rijeke Kupe s izvorom (koji je zaštićen kao spomenik prirode 12. 12. 1963. godine), pa ukupna površina parka raste... Read more
Nacionalni park Sjeverni Velebit
Kronološki o proglašenju Sjevernog Velebita nacionalnim parkom: 1969. godine Hajdučki i Rožanski kukovi proglašeni su Strogim rezervatom, s površinom od 12.2 km²; 1978. godine uvrštenjem u UNESCO-ov Program čovjek i biosfera (Man and the Biosphere Programme), Velebit je postao prvi Hrvatski Rezervat biosfere, smještajući tako Strogi rezervat Hajdučki i... Read more