Šibenik, 1. grad u svijetu s izmjeničnom električnom energijom
Istina ili mit? Istina. Kako je to moguće, kada je prva hidroelektrana puštena u pogon bila ona na slapovima Niagare? Tako što je hidroelektrana Krka, puštena u pogon 28. kolovoza 1895. godine, tek dva dana nakon puštanja prve na Niagari, bila prva koja je imala i konkretnu funkciju. Naime,... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 1 1 5 2 2 6 2 2 7 8 Projekti   Ukupan broj smjerova 10 Visina... Read more
Nacionalni park Krka
24. 01. 1985. godine, riječni tok Krke i donji tok rijeke Čikole proglašeni su nacionalnim parkom u ukupnoj površini od 142 km². Naknadnom razradom prostornog plana, godine 1997., Sabor Republike Hrvatske oslobodio je stege Nacionalnog parka mjesta nizvodno od Skradina, a sjeverno ishodište parka pomaknuto uzvodno, tik do Knina,... Read more