Park prirode Medvednica
Ljeti nudi osvježenje od usijanog asfalta i betona, a zimi mentalno osvježenje od višetjedne magle Geološki gledano, Medvednica je u najmanju ruku, složena. Građena je od stijena svih tipova postanaka – magmatskih, sedimentnih i metamorfnih. Stisnuta i istisnuta djelovanjem okolnih tektonskih ploča na visinu od 1035 metara nadmorske visine... Read more