U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: ? + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a 4 2 5 4 5 12 6 13 9 15 4 14 2 7 10 3 1 2 2... Read more