Nacionalni park Risnjak
05. 09 1953. godine s površinom od 30,41 km², masiv Risnjaka proglašen je nacionalnim parkom, no 1997. godine površina nacionalnog parka se proširuje i na masiv Snježnika, te gornji tok rijeke Kupe s izvorom (koji je zaštićen kao spomenik prirode 12. 12. 1963. godine), pa ukupna površina parka raste... Read more