Nacionalni park Krka
24. 01. 1985. godine, riječni tok Krke i donji tok rijeke Čikole proglašeni su nacionalnim parkom u ukupnoj površini od 142 km². Naknadnom razradom prostornog plana, godine 1997., Sabor Republike Hrvatske oslobodio je stege Nacionalnog parka mjesta nizvodno od Skradina, a sjeverno ishodište parka pomaknuto uzvodno, tik do Knina,... Read more