U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 3 5 4 3 5 1 4 5 7 5 8 6 8 2 12 1 11 1... Read more