Penjalište Čepić
Tko ili što god da je napravilo ovaj usjek, zaslužuje zahvalu rekreativnih penjača. Prekrasan ambijent koji odiše prošlošću, učinit će da na odlasku uz toplinu u prstima imate i osmjeh na licu. S obzirom da se penjalište nalazi na privatnoj parceli, parkirajte odmah iza sela Čepić, kako bi se... Read more
Penjalište Dvigrad
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 4 1 5 8 2 5 1 9 6 6 1 7 9 4 5 7 3... Read more
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjene 4 5 1 6 2 2 1 5 3 1 7 8 9 Projekti   Smjerovi od više... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 6 3 5 2 2 1 5 1 7 3 2 7 1 1 7 9... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 3 2 5 3 2 6 2 2 1 7 1 8 9 Projekti 4   Ukupan... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 6 7 5 7 1 4 6 3 7 6 1 7 6 1 5... Read more
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 6 7 2 1 2 1 8 1 9 Projekti 2   Ukupan broj smjerova... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: ? + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a 4 2 5 4 5 12 6 13 9 15 4 14 2 7 10 3 1 2 2... Read more
Penjalište Mošćenička draga
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 3 5 1 6 6 1 2 4 1 3 1 7 3 1 1 1 8... Read more
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 6 1 2 2 3 2 7 1 2 1 1 3 8 1 Projekti 2... Read more