Šibenik, 1. grad u svijetu s izmjeničnom električnom energijom
Istina ili mit? Istina. Kako je to moguće, kada je prva hidroelektrana puštena u pogon bila ona na slapovima Niagare? Tako što je hidroelektrana Krka, puštena u pogon 28. kolovoza 1895. godine, tek dva dana nakon puštanja prve na Niagari, bila prva koja je imala i konkretnu funkciju. Naime,... Read more
Paški trokut – druga dimenzija
Priča ide ovako nekako. Tamo negdje polovicom sada već davne 1999. godine, geodet Zdenko Grbavac pri mjerenju lokacije kamenoloma na Pagu, otkrio je pravilan oblik kojeg je tvorilo svjetlije i sitnije kamenje za razliku od okolnog. Zainteresirao se i obavio mjerenja koja su pokazala da se radi o jednakokračnom... Read more
Nacionalni park Paklenica
Moglo bi se reći da je Paklenica najstariji hrvatski nacionalni park proglašen 1929. godine, no lošim zakonom taj se status „izgubio u administraciji“. 19. 10. 1949. godine proglašenje je ponovljeno, a teritorij nacionalnog parka je s kanjonima Velike i Male Paklenice sveukupno obuhvatio 95 km². Nacionalni park Paklenica sastavni... Read more
Nacionalni park Mljet
1/3 sjeverozapadnog dijela otoka Mljeta, 11. 11. 1960. godine, proglašena je nacionalnim parkom, s ukupnom površinom od 5375 hektara (53,75 km²). Prateći formu dalmatinskog tipa obale s naborima i udolinama orijentiranima jugoistok – sjeverozapad, Mljet je do otapanja ledenjaka zadnjeg ledenog doba bio brdo. Porastom morske razine, udoline postaju... Read more
Kratka predpovijest Hrvatske
Ljudi ne tako različiti od današnjih, u relativno daljoj prošlosti, zaključili su da je ovo podneblje pogodno za dobar život i nastanili se tu. Iskopine koje govore o praljudima iz Starijeg kamenog doba, sa više lokaliteta kontinentalnog dijela Hrvatske, potvrđuju tu predpostavku. Prolaskom ledenog doba i smirivanjem klimatskih prilika,... Read more
Hrvatska malo prije danas
Raspadom SFR Jugoslavije, Republika Hrvatska je stekla samostalnost i međunarodno priznanje. Granice utvrđene stvaranjem Jugoslavije tijekom 2. svjetskog rata, kada su utvrđene i sve ostale granice republika bivše SFRJ, održale su se do danas, a Hrvatska tada po prvi puta dobiva ovaj izgled i postaje Land Like Dragon. Tijekom... Read more
Hrvatska danas
Hrvatska je ustrojena kao parlamentarna demokracija, članica je Ujedinjenih naroda, NATO-a i EU. Prostorno je podjeljena na 20 županija i grad Zagreb, koji je glavni i najveći grad Republike Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj je tada živjelo 4.284.889 stanovnika, što na ukupnu površinu od 56... Read more