Park prirode Medvednica Park prirode Medvednica
Ljeti nudi osvježenje od usijanog asfalta i betona, a zimi mentalno osvježenje od višetjedne magle Geološki gledano, Medvednica je u najmanju ruku, složena. Građena... Park prirode Medvednica

Ljeti nudi osvježenje od usijanog asfalta i betona, a zimi mentalno osvježenje od višetjedne magle

Geološki gledano, Medvednica je u najmanju ruku, složena.

Građena je od stijena svih tipova postanaka – magmatskih, sedimentnih i metamorfnih.

Stisnuta i istisnuta djelovanjem okolnih tektonskih ploča na visinu od 1035 metara nadmorske visine (cca 900 m više od aluvijalne doline podno nje), Medvednica je uz mnoštvo rasjeda još uvijek seizmološki aktivno područje, jedno od najaktivnijih u ovom dijelu Europe.

Iako velike seizmičnosti (8. do 9. stupanj po MCS ljestvici) u većini slučajeva se radi o potresima malog intenziteta, neprimjetnih za ljudska osjetila. Zadnji veliki potres desio se davne 1880. godine.

Stratigrafska raznolikost rezultirala je otvaranjem više rudnika u prošlosti, dok se danas rudarenja Medvednice svode na nekoliko površinskih kopova tehničkog kamena.

Medvednica

Medvednica

Vode Medvednice značajne su, a uvjetovane su količinom padalina. Ovisno o stijenama i rasjedima putuju površinom u obliku potoka, poniru u podzemlje i javljaju se u obliku izvora ili poniru i kroz vapnenačke stijene stvaraju špiljske objekte.

Pored izvora pitke vode, javljaju se i termalni izvori, pa čak i jedan slani.

Ovaj klimatološki otok navlači na sebe oblake, oplahujući se oborinama (ponekad je to „oplahivanje“ preblaga i neumjesna riječ), a zbog sniženja temperature za 0,5°C na svakih 100 m, dobija i zadržava sniježni pokrivač puno više i duže od okolnih predjela.

Osvježujuća ljeti, Medvednica je zimi mentalno osvježenje za sve one kojima je jesensko-zimska magla u niziji Zagreba i okolice teška, pa stoga zimi, nije loše birati smještaj u višim dijelovima gore koji su u tom razdoblju često okupani suncem.

Raznovrsne šume, grmlja i prizemne vrste čine 12 šumskih zajednica Medvednice, u kojima obitava 1346 vrsta sjemenjača, a strogo je zaštićeno njih 115, te 153 zavičajne jedinke.

Životinjska populacija se na žalost nemože mjeriti sa tolerancijom biljnih vrsta prema ljudima i stoga je vrlo oskudna, pogotovo kada je riječ o krupnim sisavcima, dok su, iako vrstama brojne, populacije beskralježnjaka i kralježnjaka većinom strogo zaštićene, pa je najbolje da se ograničite na uživanje osjetilima njuha, sluha i vida, a ako nemate uređaj za slikovni i zvučni zapis, uvjek možete prizvati sjećanje „guglajući“.

Medvedgrad

Medvedgrad

Na Medvednici se nalazi nekoliko dvoraca (npr. Medvedgrad, rekonstruirani dvorac iz 13. stoljeća), kapelica i spomenutih rudnika od kojih su neki osposobljeni za posjet turista (Zrinski), te speleološki objekti (špilja Veternica također je osvijetljena i prilagođena turističkom posjećivanju).

Na Medvednicu možete doći brojnim planinarskim stazama, biciklističkim rutama, gradskim prijevozom ili vlastitim prijevoznim sredstvom.

Medvednica

Medvednica

Kako god došli, moći ćete se opustiti i uživati u prirodi, gastronomskoj ponudi (dominantan utjecaj imaju zagorske delicije i vina), te odmoriti tijekom noći u nekolicini planinarskih domova/hotela pri samom vrhu Medvednice ili samom vrhu Medvednice – Sljemenu.

Foto: Shutterstock

No comments so far.

Be first to leave comment below.