Nacionalni park Risnjak Nacionalni park Risnjak
05. 09 1953. godine s površinom od 30,41 km², masiv Risnjaka proglašen je nacionalnim parkom, no 1997. godine površina nacionalnog parka se proširuje i... Nacionalni park Risnjak

05. 09 1953. godine s površinom od 30,41 km², masiv Risnjaka proglašen je nacionalnim parkom, no 1997. godine površina nacionalnog parka se proširuje i na masiv Snježnika, te gornji tok rijeke Kupe s izvorom (koji je zaštićen kao spomenik prirode 12. 12. 1963. godine), pa ukupna površina parka raste na 63,5 km².

Nadmorska visina u parku varira od 290 metara u dolini rijeke Kupe, pa do 1528 metara koliko je visok drugi po visini u Gorskom Kotaru, vrh Veliki Risnjak.

risnjak5

Udaljena manje od deset kilometara od mora, ova klimatska barijera dio je područja koje spaja Dinaride s Alpama.

Karbonatne stijene taložene u praoceanima od paleozoika do kvartara, podvlačenjem Afričke pod Euroazijsku tektonsku ploču izdigle su se i došle pod utjecaj atmosferskih (ne)prilika, te se trošenjem formirale u krški teren prepun jamama, špilja, krških polja, vrtača, nezaobilaznih škrapa…

Povlačenjem leda s krajem zadnjeg ledenog doba, prije od prilike 12000 godina vegetacija polako buja na goletnim poljima i padinama ovoga kraja penjući se prema vrhovima, pa s vremenom šume osvajaju i visoki krš, ostavljajući samo istaknute vertikale pojedinih vrhova kao vidljivi podsjetnik na podlogu koju skriva šumska zelen.

risnjak1

Velika poroznost stijena nudi izvore vode samo u vlažnijim dijelovima godine, dok se samo tri stalna izvora nalaze nedaleko jedan od drugoga (livada Leska), čineći potok koji onda ponire, napajajući izvor Kupe na nadmorskoj visini od 321 metar.

Flora i fauna još su uvijek pod povećalom znanstvenika.

Parkom prevladavaju šume, a od 15 šumskih zajednica najrasprostranjenija je šuma bukve i jele.

Nekoliko rijetkih zajednica travnjaka i livada polako obuzima nisko raslinje zbog izostanka košnje i stada koja su se u prošlosti na njima napasala.

Zastupljenije su rudine tj. čistine niskih višegodišnjih biljnih vrsta koje se rasprostiru iznad gornje granice šume prema prijevojima i oblim ili stjenovitim vrhovima planina, s četiri biljne zajednice.

Iako je u sklopu parka mali broj travnjaka, zabilježeno je 89 vrsta dnevnih leptira od kojih je 11 ugroženih vrsta.

Od devet vrsta gmazova, ovdje ćete naći obje hrvatske otrovnice, poskoka i riđovku.

risnjak3

42 beskralježnjačke speleološke vrste rasprostranjene su od risnjačkih jama ledenica do objekata oko izvora Kupe.

Na području parka i njegovom užem okruženju primijećeno je 114 vrsta ptica od kojih su mnoge ugrožene i zaštićene vrste.

Veliki značaj ovdje se pridodaje krupnim sisavcima, naročito zvijerima.

risnjak6

Reintrodukcijom (ponovnim vraćanjem na stara staništa) divokoze, te zaštitom manjih i većih biljojeda, pokušavaju se stvoriti uvjeti ka stabiliziranju i napretku populacija krupnih zvijeri poput smeđeg medvjeda, vuka i risa koji se reintrodukcijom u Sloveniji 70-ih godina prošlog stoljeće vraća na svoje stanište nakon 70-ak godina.

Rijetko utočište na starom kontinentu dovoljno mirno za nesmetan život ove ugrožene vrste našle su u Nacionalnom parku Risnjak i Parku prirode Velebit.

Još je jednoj vrsti krupnog sisavca ugrožen boravak u parku. Ljudska populacija se unutar parka svela na nekoliko desetaka žitelja starije dobi, dok su mlađi otišli u urbanije sredine. Neka sela i zaseoci su ostali potpuno prazni.

risnjak4

Više planinarskih staza, željnima dobroga hoda, omogućuje obilazak vrhova iznad 1500 metara sa kojih možete vidjeti Kvarnerski zaljev, Istru, pa čak i Julijske Alpe. Oni koji nisu željni osvajanja vrhova, mogu uživati na tirkiznom jezeru izvora Kupe (jedno od najizdašnijih i najdubljih hrvatskih vrela) ili poučnoj stazi Leska (23 stajališta s edukacijskim tablama).

Udaljenosti možete savladavati i brdskim biciklom ili čak kočijom, sve na vlastiti rizik. Zaljubljenici u ribolov mogu mušičariti na lokaciji udaljenoj dva kilometra nizvodno od izvora Kupe. Strpljivi mogu promatrati divljač.

Što god radili u parku, raspitajte se o pravilima ponašanja i zaštitnoj odjeći i obući.

Smještaj možete potražiti u obližnjim mjestima ili podno vrha Velikog Risnjaka, u planinarskom domu Josipa Schlossera Klekovskog.


Opasni susreti
(vrlo rijetki)
Vuk, smeđi medvjed, poskok, riđovka.


Statistika

Površina nacionalnog parka – 63,5 km²;
Najniža kota – 290 metara nadmorske visine;
Najviša kota – 1528 metara nadmorske visine;
Šume – 15 šumskih zajednica;
Travnjaci, livade i rudine – 10 biljnih zajednica;
Speleofauna – beskralježnjaci – 42 vrste;
Leptiri – 89 dnevnih vrsta;
Ptice – 114 vrsta;
Gmazovi – 9 vrsta (2 otrovnice)


Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“

Bijela Vodica 48,
51317 Crni Lug
tel: +385 (0)51 836 133
fax: +385 (0)51 836 116
e-mail: Nacionalni park Risnjak


Izvori

Nacionalni park Risnjak
HR.Wikipedia
Delnice – turistička zajednica

Foto: Shutterstock i arhiva Land Like Dragon

No comments so far.

Be first to leave comment below.