Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Pojednostavljeno, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je gospodarstvo u kojem obitelj svojim resursima ili uz pomoć drugih osoba i njihovih resursa obavlja poljoprivrednu djelatnost. Dakle, obitelj sa svojim članovima radi na svom imanju uzgajajući biljke i/ili životinje, a rezultat godišnjeg truda vidi se u proizvodima koje stavlja na tržište. OPG-i mogu…

OPG – ponuda za oglašavanje

Poštovani vlasnici OPG-a, obiteljska poljoprivredna gospodarstva važan su, iako nedovoljno prepoznat dio gospodarstva. Njihova vidljivost najčešće dolazi do izražaja tek prilikom rijetkih održavanja sajmova s tematikom domaće proizvodnje. Znamo da sami uz sve obaveze na OPG-u nemate dovoljno vremena posvetiti se ovom segmentu populariziranja i isticanja. U tu smo svrhu…

Park prirode Kopački rit
Ova fluvijalno-močvarna nizina jedna je od najvećih u Europi, a posebnost joj daje to što je zajedničkim djelovanjem Dunava i Drave oformljena tzv. unutrašnja delta Ovo poplavno područje, omeđeno Dunavom na istoku i Dravom na jugu, proglašeno je parkom prirode 1976. godine, a 1999. godine se proširuje na današnju... Read more
Park prirode Lonjsko polje
S preko 500 km² (50650 ha) Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom dunavskom porječju. Nalazi se u središnjem slivu rijeke Save između gradova Siska i Stare Gradiške u aluvijalnoj ravnici koju plave vode Save i njenih pritoka. Iako pod zaštitom Ramsarske konvencije, ubraja se među najugroženije... Read more
Park prirode Medvednica
Ljeti nudi osvježenje od usijanog asfalta i betona, a zimi mentalno osvježenje od višetjedne magle Geološki gledano, Medvednica je u najmanju ruku, složena. Građena je od stijena svih tipova postanaka – magmatskih, sedimentnih i metamorfnih. Stisnuta i istisnuta djelovanjem okolnih tektonskih ploča na visinu od 1035 metara nadmorske visine... Read more
Park prirode Papuk
2007. god. Park je uvršten u UNESCO-vu europsku i svjetsku mrežu geoparkova i tako postao prvi geopark u Republici Hrvatskoj (30. europski). Papuk je proglašen Parkom prirode 1999. god. i treći je po veličini u Republici Hrvatskoj, sa ukupnom površinom od 336 km². Geološka povijest ovog kraja, kako pokazuju... Read more
Park prirode Učka
Smještena na vratu i podbradku Zmaja s površinom od 160 km², Učka i dio Ćićarija su zbog svoje iznimne ljepote, proglašene Parkom prirode Učka 1999. godine. Učka je visoka 1396 m (vrh Vojak). Interesantna geomorfologija krša ovdje je posebno izražena, a najspektakularniji oblici se mogu vidjeti u kanjonu Vela... Read more
Park prirode Velebit
Uvršten u UNESCO-ov Program čovjek i biosfera (Man and the Biosphere Programme), Velebit je 1978. god. postao prvi Hrvatski Rezervat biosfere. Rezervati biosfere imaju tri zone zaštite: jezgru koja se uglavnom stavlja u kategoriju Nacionalnih parkova, te strogih i posebnih Rezervata; zonu zaštite jezgre koja ju okružuje, u kategoriji... Read more
Park prirode Vransko jezero
Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, Vransko jezero, proglašeno je Parkom prirode 1999. god., sa površinom od 57 km², od čega vodena površina zauzima 30,16 km². 16 godina prije proglašenja Parka prirode, Vransko jezero je 1983. god. uvršteno na listu važnih ornitoloških područja Europe (IBA) sa Posebnim ornitološkim rezervatom na... Read more
Park prirode Žumberak
Ove morske stijene izdignute igrom tektonike, taložene u pradavnim morima, otkrivaju zbivanja koja sežu i do 250 milijuna godina u prošlost. Područje Samoborskog gorja i južnog Žumberačkog prigorja, proglašeno je Parkom prirode 1999. godine s površinom od približno 333 km². Visinska razlika najniže i najviše točke je gotovo 1000... Read more
Nacionalni park Plitvička jezera
08. 04. 1949. godine Plitvička jezera su proglašena nacionalnim parkom, a zbog svoje posebnosti UNESCO ih je 1979. godine uvrstio na Listu svjetske prirodne baštine. Ukupnu površinu parka od 29685,15 hektara čini 16 jezera s brojnim pritokama i rijekom Koranom, koja kao rezultanta nastavlja s tokom kroz park i... Read more
Nacionalni park Brijuni
Brijuni, istarski otočni dragulj, tek nekoliko stotina metara udaljen od kopna i mjesta Fažane, proglašeni su nacionalnim parkom 27. 10. 1983. godine, sa ukupnom površinom od 33,95 km². 14 otoka i otočića čini tek 20% površine parka, dok je ostatak uronjen u brijunski akvatorij. Najstariji „pisani“ trag s ovog... Read more