Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Pojednostavljeno, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je gospodarstvo u kojem obitelj svojim resursima ili uz pomoć drugih osoba i njihovih resursa obavlja poljoprivrednu djelatnost. Dakle, obitelj sa svojim članovima radi na svom imanju uzgajajući biljke i/ili životinje, a rezultat godišnjeg truda vidi se u proizvodima koje stavlja na tržište. OPG-i mogu…

OPG – ponuda za oglašavanje

Poštovani vlasnici OPG-a, obiteljska poljoprivredna gospodarstva važan su, iako nedovoljno prepoznat dio gospodarstva. Njihova vidljivost najčešće dolazi do izražaja tek prilikom rijetkih održavanja sajmova s tematikom domaće proizvodnje. Znamo da sami uz sve obaveze na OPG-u nemate dovoljno vremena posvetiti se ovom segmentu populariziranja i isticanja. U tu smo svrhu…

OPG Džakula

OPG Džakula

OPG 28/05/2015

Iz smjera Hrvatske Kostajnice krenuli smo put Sjeverovca, mjesta u sredini četverokuta Hrvatska Kostajnica-Sunja-Sisak-Petrinja, i s asfalta prije Bijelnika skrenuli na makadam. Makadamom pored starog kamenoloma preko puta kojeg je drveni putokaz za Špilju Gradusa. Dalje putem do Velike Graduse (djelomično asfaltirano), zatim Male Graduse (asfaltirano) i skretanje lijevo... Read more