Penjalište Markezina greda
U tablicama je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 6 6 4 3 2 6 2 7 6 8 2 4 10 6 8 5... Read more