U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: ? + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a 4 1 5 1 1 1 6 2 1 1 1 7 1 1 8 1 9 Projekti 1... Read more