U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 1 7 1 1 1 2 8 1... Read more