U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 1 1 5 2 2 6 2 2 7 8 Projekti   Ukupan broj smjerova 10 Visina... Read more
Penjalište Karin
U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od jedne dužine: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 1 2 6 3 5 2 1 4 7 4 7 1 2 4 1 4... Read more