U tablici je prikazan broj smjerova za određenu ocjenu i njen rang. Smjerovi od više dužina: Rang + a a/a+ a+ a+/b b b/b+ b+ b+/c c c/c+ c+ c+/a Ocjena 4 5 2 1 6 3 4 1 1 3 7 8 9 Projekti   Ukupan broj smjerova... Read more