Park prirode Telašćica
Uvala Telašćica 1980. god. dobiva status zaštićenog područja zbog iznimno važnih biljnih i životinjskih zajednica na kopnu i u...
Park prirode Lastovsko otočje
Lastovsko otočje proglašeno je Parkom prirode 29.09.2006. godine te je tako najmlađi Park prirode u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući svom...
Park prirode Biokovo
Zbog brojnih prirodnih skloništa i raznolike flore i faune, gotovo sveta planina u očima žitelja paleolitika, a kasnije stočara...
Park prirode Kopački rit
Ova fluvijalno-močvarna nizina jedna je od najvećih u Europi, a posebnost joj daje to što je zajedničkim djelovanjem Dunava...
Park prirode Lonjsko polje
S preko 500 km² (50650 ha) Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom dunavskom porječju. Nalazi se...
Park prirode Medvednica
Ljeti nudi osvježenje od usijanog asfalta i betona, a zimi mentalno osvježenje od višetjedne magle Geološki gledano, Medvednica je...
Park prirode Papuk
2007. god. Park je uvršten u UNESCO-vu europsku i svjetsku mrežu geoparkova i tako postao prvi geopark u Republici...
Park prirode Učka
Smještena na vratu i podbradku Zmaja s površinom od 160 km², Učka i dio Ćićarija su zbog svoje iznimne...
Park prirode Velebit
Uvršten u UNESCO-ov Program čovjek i biosfera (Man and the Biosphere Programme), Velebit je 1978. god. postao prvi Hrvatski...
Park prirode Vransko jezero
Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, Vransko jezero, proglašeno je Parkom prirode 1999. god., sa površinom od 57 km², od...
Park prirode Žumberak
Ove morske stijene izdignute igrom tektonike, taložene u pradavnim morima, otkrivaju zbivanja koja sežu i do 250 milijuna godina...