Park prirode Lonjsko polje Park prirode Lonjsko polje
S preko 500 km² (50650 ha) Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom dunavskom porječju. Nalazi se u središnjem slivu rijeke Save... Park prirode Lonjsko polje

S preko 500 km² (50650 ha) Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom dunavskom porječju.

Nalazi se u središnjem slivu rijeke Save između gradova Siska i Stare Gradiške u aluvijalnoj ravnici koju plave vode Save i njenih pritoka.

Iako pod zaštitom Ramsarske konvencije, ubraja se među najugroženije močvarne dijelove u svijetu.

Park također spada u grupu važnih staništa za ptice (Important Birds Area – IBA) prema kriterijima o pticama EU.

Ovdje uistinu možete osjetiti kako je čovjek živio prije modernog vremena.

Ovisno o dobu godine, odnosno vodostaju rijeka, ovo područje obiluje vlažnim šumama, travnjacima, livadama, te jarcima, kanalima i nasipima, pa i oranicama lokalnog stanovništva.

Naselja unutar parka okružena su bogatim biljnim i životinjskim svijetom, podsjećaju na krajolik koji se rasprostirao gotovo cijelom srednjom Europom sve do kraja 19. stoljeća.

Park prirode Lonjsko polje

Područje obiluje pašnjacima (12000 ha) na kojima slobodno pasu razne pasmine konja, goveda i svinja s najvećom koncentracijom autohtonih pasmina u hrvatskoj.

Šume i močvarna područja su opet staništa za brojne rijetke biljne i životinjske vrste.

U Parku se nalazi i selo Čigoć u kojemu gotovo svaka kuća ima najmanje po jedno gnijezdo bijelih roda, zbog čega je 1994. god. proglašeno „europskim selom roda“.

Ljudi ovdje žive u skladu s prirodom, a na brojnim obiteljskim gospodarstvima vezanim uz Park, moći ćete osjetiti opuštenost i kako je čovjek živio prije modernog vremena.

Park prirode Lonjsko polje

Brojne pješačke i biciklističke ture, te vožnja čamcima i skelom omogućit će vam potpuni doživljaj koji ćete moći naknadno provariti uz bogatu i specifičnu gastronomsku ponudu.

Oni željni akcije i ozbiljnijih (više desetaka kilometara, sa neznatnim visinskim oscilacijama) biciklističkih tura, mogu izabrati jednu od šest tura koje nisu vezane čvrsto uz Park, već izlaze iz njega i posjećuju i druga kulturno i povijesno interesantna mjesta.

Savjeti i upozorenja:

  • ponesite dovoljnu količinu vode sa sobom, jer u Parku prirode Lonjsko polje nema pitkih izvora,
  • ponesite zaštitu od insekata (komarci i krpelji),
  • zaštitite se od sunca – kreme, šeširi, odjeća,
  • uživajte i ostavite okoliš kakvim ste ga i zatekli, dajte priliku i drugima da uživaju u ljepoti Parka prirode Lonjsko polje u kojoj ste uživali i vi.

Info:
Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 30, 44 325 Krapje
Tel. +385 44 611-190, -191
Fax +385 44 606-449
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr

Ured u Čigoću / Čigoć Office
Tel i fax +385 44 715-115

Literatura:
HR.Wikipedia
Park prirode Lonjsko polje

No comments so far.

Be first to leave comment below.