OPG – prijava za oglašavanje: Film Ponuda 3
Prijava za Film Ponudu 3. Molimo Vas ispunite obrazac.   Nakon slanja Prijave, e-mailom ćete dobiti Ponudu s ispisanim karakteristikama, navedenim terminom snimanja (u skladu s prethodnim dogovorom) te cijenom konačne Ponude. Konačna Ponuda može odudarati cijenom od istaknute Ponude samo u Vašu korist i to u vremenu aktualnih... Read more
OPG – prijava za oglašavanje: Tekst Ponuda 1
Prijava za Tekst Ponudu 1. Molimo Vas ispunite obrazac.   Nakon slanja Prijave, e-mailom ćete dobiti Ponudu s ispisanim karakteristikama, te cijenom konačne Ponude. Konačna Ponuda može odudarati cijenom od istaknute Ponude samo u Vašu korist i to u vremenu aktualnih popusta na Ponude (kao do 01.09.2017. g.)! Ponudu... Read more
OPG – prijava za oglašavanje: Foto Ponuda 2
Prijava za Foto Ponudu 2. Molimo Vas ispunite obrazac.   Nakon slanja Prijave, e-mailom ćete dobiti Ponudu s ispisanim karakteristikama, te cijenom konačne Ponude. Konačna Ponuda može odudarati cijenom od istaknute Ponude samo u Vašu korist i to u vremenu aktualnih popusta na Ponude (kao do 01.09.2017. g.)! Ponudu... Read more