Kratka predpovijest Hrvatske
Ljudi ne tako različiti od današnjih, u relativno daljoj prošlosti, zaključili su da je ovo podneblje pogodno za dobar život i nastanili se tu. Iskopine koje govore o praljudima iz Starijeg kamenog doba, sa više lokaliteta kontinentalnog dijela Hrvatske, potvrđuju tu predpostavku. Prolaskom ledenog doba i smirivanjem klimatskih prilika,... Read more
Hrvatska malo prije danas
Raspadom SFR Jugoslavije, Republika Hrvatska je stekla samostalnost i međunarodno priznanje. Granice utvrđene stvaranjem Jugoslavije tijekom 2. svjetskog rata, kada su utvrđene i sve ostale granice republika bivše SFRJ, održale su se do danas, a Hrvatska tada po prvi puta dobiva ovaj izgled i postaje Land Like Dragon. Tijekom... Read more
Hrvatska danas
Hrvatska je ustrojena kao parlamentarna demokracija, članica je Ujedinjenih naroda, NATO-a i EU. Prostorno je podjeljena na 20 županija i grad Zagreb, koji je glavni i najveći grad Republike Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj je tada živjelo 4.284.889 stanovnika, što na ukupnu površinu od 56... Read more