Park prirode Telašćica
Uvala Telašćica 1980. god. dobiva status zaštićenog područja zbog iznimno važnih biljnih i životinjskih zajednica na kopnu i u moru, geloških i geomorfoloških značajki te arheološkog naslijeđa. 1988. god. cijelo je područje proglašeno Parkom prirode, sa ukupnom površinom od 70,5 km², od čega kopno zauzima 25,95 km², a more... Read more
Park prirode Lastovsko otočje
Lastovsko otočje proglašeno je Parkom prirode 29.09.2006. godine te je tako najmlađi Park prirode u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući svom položaju, s prosječno 2700 sunčanih sati godišnje, Lastovo je jedan od najsunčanijih otoka na Jadranu. Ukupna površina Parka je 196 km², od kojih je 53 km² kopno, a 143 km²... Read more
Park prirode Biokovo
Zbog brojnih prirodnih skloništa i raznolike flore i faune, gotovo sveta planina u očima žitelja paleolitika, a kasnije stočara i poljodjelaca narednih razdoblja, Biokovo je tijekom povijesti smijenom žitelja i promatrača mijenjalo i svoje ime. Ona zapisana kreću od starih grka, koji ju nazivaju planinom Adrion u vremenu nastanka... Read more
Park prirode Kopački rit
Ova fluvijalno-močvarna nizina jedna je od najvećih u Europi, a posebnost joj daje to što je zajedničkim djelovanjem Dunava i Drave oformljena tzv. unutrašnja delta Ovo poplavno područje, omeđeno Dunavom na istoku i Dravom na jugu, proglašeno je parkom prirode 1976. godine, a 1999. godine se proširuje na današnju... Read more
Park prirode Lonjsko polje
S preko 500 km² (50650 ha) Lonjsko polje je najveće zaštićeno močvarno područje u cijelom dunavskom porječju. Nalazi se u središnjem slivu rijeke Save između gradova Siska i Stare Gradiške u aluvijalnoj ravnici koju plave vode Save i njenih pritoka. Iako pod zaštitom Ramsarske konvencije, ubraja se među najugroženije... Read more
Park prirode Medvednica
Ljeti nudi osvježenje od usijanog asfalta i betona, a zimi mentalno osvježenje od višetjedne magle Geološki gledano, Medvednica je u najmanju ruku, složena. Građena je od stijena svih tipova postanaka – magmatskih, sedimentnih i metamorfnih. Stisnuta i istisnuta djelovanjem okolnih tektonskih ploča na visinu od 1035 metara nadmorske visine... Read more
Park prirode Papuk
2007. god. Park je uvršten u UNESCO-vu europsku i svjetsku mrežu geoparkova i tako postao prvi geopark u Republici Hrvatskoj (30. europski). Papuk je proglašen Parkom prirode 1999. god. i treći je po veličini u Republici Hrvatskoj, sa ukupnom površinom od 336 km². Geološka povijest ovog kraja, kako pokazuju... Read more
Park prirode Učka
Smještena na vratu i podbradku Zmaja s površinom od 160 km², Učka i dio Ćićarija su zbog svoje iznimne ljepote, proglašene Parkom prirode Učka 1999. godine. Učka je visoka 1396 m (vrh Vojak). Interesantna geomorfologija krša ovdje je posebno izražena, a najspektakularniji oblici se mogu vidjeti u kanjonu Vela... Read more
Park prirode Velebit
Uvršten u UNESCO-ov Program čovjek i biosfera (Man and the Biosphere Programme), Velebit je 1978. god. postao prvi Hrvatski Rezervat biosfere. Rezervati biosfere imaju tri zone zaštite: jezgru koja se uglavnom stavlja u kategoriju Nacionalnih parkova, te strogih i posebnih Rezervata; zonu zaštite jezgre koja ju okružuje, u kategoriji... Read more
Park prirode Vransko jezero
Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, Vransko jezero, proglašeno je Parkom prirode 1999. god., sa površinom od 57 km², od čega vodena površina zauzima 30,16 km². 16 godina prije proglašenja Parka prirode, Vransko jezero je 1983. god. uvršteno na listu važnih ornitoloških područja Europe (IBA) sa Posebnim ornitološkim rezervatom na... Read more